Fotonik & Elektromagnetizma Araştırma Grubu

 

 

 

 

 

 

 

Fizik Mühendisliği Bölümü altında çalışmalarını yürüten grubumuzun araştırmaları “uygulamalı elektromagnetizma” çerçevesindedir. Grubumuz çalışmalarına fotonik kristaller ve uygulamaları üzerine sayısal çalışmalar yürüterek başlamıştır. Fotonik kristal temelli optik filtrelerin, dalga kılavuzlarının, elektro-optik modülatörlerin, güç bölücülerin, kutuplayıcıların, algılayıcıların tasarlanması temel çalışma konularımız olmuştur. Fotonik aletlerin performansının iyileştirilmesi amacıyla yavaş ışık olgusundan yararlanılmıştır.

Elektromanyetik spektrumun optik ve kırmızı altı bölgesini kapsayan çalışmalarımıza mikrodalga araştırma laboratuvarımızın kurulmasıyla mikrodalga bölgesi de eklenmiştir. Laboratuvarımız üniversitemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Asım Egemen Yılmaz ve araştırma grubu ile Dr. Fulya Bağcı ve Doç.Dr. Barış Akaoğlu işbirliğinde “Periyodik yapıların tasarımı, üretilmesi ve araştırılması” başlıklı Ankara Üniversitesi bilimsel araştırma projesinin desteği neticesinde kurulmuştur.  Laboratuarımızda 800 MHz-18 GHz aralığında çalışan horn antenler, ağ analizörü, sinyal üreteci ve 3.3 GHz-18 GHz frekans aralığını kapsayan dalga kılavuzları bulunmaktadır. Mikrodalga soğurucular ile yansımasız ortamlar oluşturulabilmektedir. Deneylere başlamadan önce periyodik yapıların modellenebilmesi için lisanslı ticari tam-dalga yazılım programları da (Ansoft HFSS, CST Microwave Studio, PhotonD CrystalWave) grubumuzca yoğun olarak kullanılmaktadır.

Frekans seçici yüzeyler ve metamalzemeler de aktif çalışma konularımız içerisinde yer almaktadır. Frekans seçici yüzeyler, dielektrik bir tabaka üzerine yerleştirilmiş periyodik iletken yamalardan veya iletken yüzey üzerinde açılmış periyodik oyuklardan oluşan yapılardır. Bu yapılar elektromanyetik dalgalar için frekansa bağlı bant geçiren veya durduran filtre gibi davranmaktadır. Metamalzemeler ise doğada bulunmayan negatif kırılma, görünmezlik gibi davranışlar gösterebilen ve yapay olarak elde edilen dalga boyu altı periyodiklikte malzemelerdir. Grubumuzca periyodik yapıların filtreleme, radar soğurucu, enerji hasatlayıcı ve anten uygulamaları, algılayıcı tasarımı, dalga boyu altı görüntüleme uygulamaları gibi çeşitli ilginç uygulamalarına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. 

Son Haberler

Mart 11
TUSAŞ - Nanoteknolojinin Havacılık ve Uzay Uygulamaları Çalıştayı

Dr. Barış Akaoğlu, TUSAŞ'ın TAI tesislerinde düzenlediği "Nanote...

Mart 06
Son makalemiz Optical and Quantum Electronics dergisinde yayımlandı!

"Enhancement of buffer capability in slow light photonic crystal waveguides...

Mart 06
Dr. Fulya Bağcı doktora sonrası çalışmaları için Seville Üniversitesinde.

Araştırma grubumuzdan Dr. Fulya Bağcı doktora sonrası &ccedi...

Ara 14
Tuğçe Demirsoy Sapienza Üniversitesindeki çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

Araştırma grubumuzdan Tuğçe Demirsoy İtalya'nın Roma şehrinde ...

Ara 14
Son makalemiz Radioengineering dergisinde yayımlandı!

"Polarization Beam Splitter Based on Self-Collimation of a Hybrid Photonic ...

Kasım 27
Osman Özdemir Yüksek Lisans tezini başarıyla savundu.

Araştırma grubumuzdan Osman Özdemir "Çizgi Kusurlu Fotonik Kr...

Kasım 20
ISFEE 2014

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Internat...

Ekim 08
Humboldt Kolleg 2014 Ankara konferansı

Grubumuzdan Arş.Gör.Dr.Fulya Bağcı, yüksek lisans öğrenc...